Contact și feedback

Nu obții 100 de puncte sau ai nelămuriri în privința problemelor? Scrie-mi pe Instagram.


Ai găsit o greșeală, vrei să raportezi un utilizator sau vrei să comunici altceva? Folosește formularul de contact.


Vrei să ne transmiți o părere despre platformă? Folosește formularul de feedback.

Shortcuturi

Folosește următoarele shortcuturi pentru a naviga mai ușor pe platformă.

Generale

Meniu shortcuturi?
Căutare probleme sau utilizatori/
Navigare printre rezultatele căutării↑, ↓
Meniu de contact și feedbackCTRL + Shift + F
Ieșire din meniuriEsc

Editor probleme

Setări editorCTRL + Shift + S
Schimbare stil editorCTRL + Shift + E
Șabloane de codCTRL + Shift + 1/2/3
Golire editorCTRL + Shift + 4
Du-te la Cursuri Du-te la Meditații informatică Probleme de informatică Du-te la Probleme de informatică pentru Clasa a IX-a Du-te la Probleme de informatică pentru Clasa a X-a Du-te la Probleme de informatică pentru Clasa a XI-a Du-te la Lecții Du-te la Bacalaureat NOU Du-te la Olimpiade și concursuri

ConcursuriOlimpiada județeană de informatică 2020

Olimpiada județeană de informatică 2020

714. Buldo

OJI 2020, clasa a IX-a Grea (8 )

Dorești să nivelezi terenul pe care l-ai cumpărat, care are lățimea de 1 metru și lungimea de N metri, fiind alcătuit din N zone succesive, fiecare zonă având lungimea de 1 metru. Terenul se reprezintă ca un șir de N numere naturale h1, h2, h3, …, hN reprezentând înălțimile în metri pe care le au zonele din terenul inițial, privite de la stânga spre dreapta. Pentru nivelare, se folosește o lamă de înălțime H. Scrieți un program care calculează înălțimea maximă H la care poate fi ridicată lama.

715. Cetate

OJI 2020, clasa a IX-a Grea (8 )

Cetatea Vizima din regatul Temeria poate fi reprezentată printr-o matrice cu N linii și M coloane, numerotate începând cu 1. Vizima este o cetate înfloritoare, fapt datorat numărului mare de negustori și meșteri prezenți. Din acest motiv, fiecărei celule din matrice îi este atribuit un profit corespunzător zonei respective. Ajutați-l pe Regele Foltest să reconstruiască zidurile cetății.

716. SpiralMatrix

OJI 2020, clasa a IX-a Grea (8 )

Parcurgând elementele unei matrice pătratice de dimensiune n în spirală, pornind din colțul din stânga-sus, în sens orar, de la margini către interior, se obține șirul strict crescător format din toate valorile de la 1 la n^2, ca în figura de mai jos. Din șirul dat se obțin două subșiruri disjuncte, de lungime egală, cu număr maxim de termeni. Să se afle poziția în matrice a celui mai mare termen din primul subșir și a celui mai mic termen din al doilea subșir.

717. Alinieri

OJI 2020, clasa a X-a Grea (8 )

Se consideră modelul unui sistem solar format din N planete care se rotesc în jurul unei stele S, în sens trigonometric. Traiectoriile planetelor sunt circulare și de raze diferite, iar vitezele de rotație ale planetelor în jurul stelei sunt numere naturale și sunt exprimate în grade pe zi. Cunoscând numărul de planete N și vitezele lor de rotație Vi, precum și 2 numere naturale P și Z, să se determine numărulde alinieri a câte minimum P planete, pe o dreaptă ce trece prin steaua S, după Z zile.

718. Ateleport

OJI 2020, clasele XI-XII Grea (8 )

Marian se află în galaxia OJI-2020 și este anul 11235. În această galaxie există N planete diferite și M canale bidirecționale de transport de tipul (x, y, t) care îți permit să te deplasezi de pe planeta x pe planeta y (sau invers) în t secunde. Să se scrie un program care calculează timpul minim necesar pentru a ajunge pe planeta N pornind de pe planeta 1.

719. Partit

OJI 2020, clasele XI-XII Grea (8 )

O partiție a unui număr natural n se definește ca o mulțime ordonată de numere naturale nenule (p1 , p2, … , pk) ce conține cel puțin două elemente, îndeplinind condiția: p1 +p2 +...+pk=n. Cunoscând valoarea numărului natural n: pentru un număr k dat, să se tipărească partiția de pe poziția k din tabelul lexicografic și pentru o partiție dată, să se calculeze numărul de ordine a ei din tabelul lexicografic.

720. RecycleBin

OJI 2020, clasele XI-XII Grea (8 )

Se dă un șir de N numere întregi notat cu A. O operație constă în alegerea unei subsecvențe din șir și ștergerea acesteia. Pentru fiecare subsecvență din șir considerăm suma elementelor ei. Definim costul unui șir ca fiind maximul acestor sume, în cazul în care șirul conține cel puțin un număr pozitiv, altfel costul șirului este egal cu 0. Să se determine costul maxim posibil ce se poate obține dintr-un șir al mulțimii M.

721. Leftmax

OJI 2020, clasa a X-a Grea (8 )

În clasa lui Dexter sunt N elevi de înălțimi distincte. La ora de sport, ei sunt așezați în linie, de la stânga la dreapta. Profesorul lor, Johnny, va selecta pentru un exercițiu elevi aflați pe poziții consecutive în linie, astfel încât cel mai înalt elev dintre cei selectați să se afle în prima jumătate a acestora. Dându-se N și înălțimile elevilor din clasă, aflați în câte moduri pot fi selectați oricâți elevi aflați pe poziții consecutive, astfel încât să fie îndeplinită condiția din enunț.

722. Arh

OJI 2020, clasa a X-a Grea (8 )

Dexter și-a definit propriul algoritm de arhivare a șirului favorit T, șir format numai din litere mici ale alfabetului englez. Șirul arhivat, notat cu S, poate fi format din cifre, litere mici ale alfabetului englez, parantezele drepte, parantezele rotunde și caractere *. Fiind dat șirul arhivat S să se determine numărul de transformări realizate de Fixi în cadrul algoritmului de dezarhivare, precum și forma finală dezarhivată T a șirului S.

9 probleme

Solutionarea Alternativa a Litigiilor Solutionarea Online a Litigiilor

ASPIRE EDUCATION LABS SRL