Contact și feedback

Nu obții 100 de puncte sau ai nelămuriri în privința problemelor? Scrie-mi pe Instagram.


Ai găsit o greșeală, vrei să raportezi un utilizator sau vrei să comunici altceva? Folosește formularul de contact.


Vrei să ne transmiți o părere despre platformă? Folosește formularul de feedback.

Shortcuturi

Folosește următoarele shortcuturi pentru a naviga mai ușor pe platformă.

Generale

Meniu shortcuturi?
Căutare probleme sau utilizatori/
Navigare printre rezultatele căutării↑, ↓
Meniu de contact și feedbackCTRL + Shift + F
Ieșire din meniuriEsc

Editor probleme

Setări editorCTRL + Shift + S
Schimbare stil editorCTRL + Shift + E
Șabloane de codCTRL + Shift + 1/2/3
Golire editorCTRL + Shift + 4

Nu te descurci?

Urmărește indicațiile pentru a înțelege cum se rezolvă problema.

RAU Coder 2022 · Clasa a XI-aStructuri de date arborescenteProbleme cu structuri de date

Problema CFR

Grea (8 )

Memorie: 64 MB / 8 MB

Timp: 1 secundă

I/O: Consolă

RAU-Gigel se joacă cu noul său set de cale ferată, primit cadou de ziua lui anul acesta. Setul conține N gări distincte din diverse orașe reprezentative ale României (București, Iași, Sebeș, …), numerotate în continuare, pentru simplitate, cu numere de la 1 la N și N - 1 bucăți de șină care pot conecta între ele câte două gări distincte date (conexiunea este bidirecțională) astfel încât folosind aceste șine există un drum unic alcătuit din șine între oricare două gări distincte. Ca orice jucărie, fiecare din cele N - 1 bucăți de șină are un grad de periculozitate asociat acesteia, o valoare exprimată printr-un număr natural nenul (nimeni nu este perfect până la urmă, nici jucăriile), pentru a ști de la ce vârsta ar fi bine să poată fi folosite de copii, de exemplu. De asemenea, toate bucățile de șină au aceeași lungime constantă, de o unitate.

RAU-Gigel își desfășoară joaca pe parcursul a Q zile și în fiecare zi este supravegheat de câte un membru al familiei pentru a fi în siguranță. Din nefericire pentru el, în fiecare din cele Q zile persoana care îl supraveghează îi încurcă puțin planurile, permițându-i să folosească doar șinele care au gradul de periculozitate cel mult M (inclusiv M), o valoare naturală nenulă aleasă de aceasta (de remarcat că poate mereu folosi toate gările). Astfel, folosind toate șinele pe care le are la dispoziție pentru a conecta între ele gările corespunzătoare, va obține una sau mai multe așezări conexe maximale de gări (există un drum unic alcătuit din șine între oricare două gări distincte dintr-o așezare) pe care le va numi în continuare orașe. În fiecare astfel de zi, personajul nostru principal primește de la persoana care îl supraveghează un număr natural nenul K de bucăți de șină considerate perfect sigure pentru joaca copilului de către respectivul supraveghetor, cu care poate conecta oricare două gări distincte dorește. De asemenea, șinele primite îi sunt luate la finalul zilei (poate că persoana respectivă mai supraveghează și alți copii în următoarele zile și mai are nevoie de ele).

RAU-Gigel consideră că un lanț este un șir de una sau mai multe gări distincte astfel încât oricare două gări adiacente din acesta sunt conectate de exact o șină, iar lanțul de lungime maximă este cel format dintr-un număr maxim de bucăți de șină (astfel, lungimea unui lanț este dată de numărul de bucăți de șină din care este alcătuit). Scopul acestuia este ca în fiecare zi să formeze un singur lanț cât mai lung având la dispoziție șinele primite de la supraveghetor și cel mult câte un lanț din fiecare oraș creat de acesta, la alegere (adică pentru fiecare oraș poate să aleagă exact un lanț din el (oricare dorește) sau să nu folosească niciun lanț din acel oraș).

Cerință

RAU-Gigel cunoaște deja toate detaliile a T astfel de scenarii de joacă independente și vrea pentru fiecare dintre acestea, pe baza informațiilor date, să-l ajutați să afle în fiecare zi care este lungimea maximă a unui lanț de șine pe care îl poate obține în modul descris anterior (prima cerință), respectiv numărul de modalități distincte de obținere a acestui maxim (a doua cerință), calculat modulo 1.000.000.007. Două modalități de obținere a maximului sunt considerate distincte dacă cele două submulțimi de orașe din care acesta a selectat lanțurile de lungime maximă sunt diferite.

Date de intrare

Fișierul de intrare cfr.in conține pe prima linie un număr natural nenul T, reprezentând numărul de scenarii. Pentru fiecare scenariu pe prima linie se află un număr C care reprezintă numărul cerinței care trebuie rezolvată.

Pe cea de-a doua linie se află N, numărul de gări, urmat de N - 1 linii care reprezintă descrierile șinelor de tren: câte 3 numere ui vi wi pe fiecare linie, care reprezintă gările conectate, respectiv gradul de periculozitate pentru bucata de șină cu numărul i, 1 ≤ i < N.

Pe următoarea linie se află numărul Q urmat de descrierile celor Q zile de joacă: câte 2 numere Mi Ki pe fiecare linie, având semnificațiile din enunț, 1 ≤ i ≤ Q.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire cfr.out va conține răspunsurile, în ordinea solicitării, adică lungimea maximă care poate fi obținută în condițiile zilei corespunzătoare dacă C = 1 sau numărul de modalități distincte de a obține această lungime maximă modulo 1.000.000.007, dacă C = 2.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ T ≤ 3
 • 1 ≤ C ≤ 2
 • 1 ≤ N, Q ≤ 100.000
 • 1 ≤ ui, vi ≤ N
 • 1 ≤ wi, Mi ≤ 1.000.000.000
 • 1 ≤ Ki ≤ N
 • Un lanț poate fi format dintr-o singură gară sau să aibă la cele 2 capete ale sale câte o gară
 • Nu este obligatoriu ca într-o zi să se folosească toate cele Ki șine primite (mai ales că acest lucru s-ar putea să fie imposibil, pentru că o bucată de șină primită trebuie să conecteze exact două gări distincte într-un lanț)

Exemple

1
1
13
1 2 1
1 3 2
1 4 2
2 5 3
3 6 1
4 7 3
4 8 2
5 9 4
5 10 4
5 11 4
8 12 3
8 13 1
4
2 10
3 2
1 4
4 3
11
7
7
6
1 
2
13
1 2 1
1 3 2
1 4 2
2 5 3
3 6 1
4 7 3
4 8 2
5 9 4
5 10 4
5 11 4
8 12 3
8 13 1
4
2 10
3 2
1 4
4 3
1
3
21
1

Explicația exemplelor

GrafPentru primul exemplu
Să considerăm prima zi. Avem la dispoziție doar șinele de tren cu grad de periculozitate cel mult 2, așa că așezările de gări formate sunt: {1, 2, 3, 4, 6, 8, 13}, {5}, {7}, {9}, {10}, {11}, {12}, în total 7 așezări. RAU-Gigel poate alege din prima așezare lanțul de gări 6 – 3 – 1 – 4 – 8 – 13, de lungime 5 (șine), iar din restul așezărilor există câte o singură opțiune de alegere, care este mereu un lanț format dintr-un singur nod, de lungime 0 (șine). Observăm că RAU-Gigel are la dispoziție destule șine adiționale primite pentru a „lega” toate lanțurile alese, astfel poate obține lanțul: 6 – 3 – 1 – 4 – 8 – 13 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12, de lungime 11 (șine). Oricum ar alege alte lanțuri, RAU-Gigel nu poate obține un lanț final de lungime strict mai mare, deci răspunsul pentru prima zi este 11. De asemenea, se remarcă faptul că nu s-au folosit toate bucățile de șină primită, ci doar 6 din cele 10. RAU-Gigel nu mai poate folosi șinele rămase pentru a prelungi lanțul obținut (de exemplu să atașeze încă o șină la unul din capetele lanțului, să zicem la 12) pentru că o șină trebuie să unească exact 2 gări distincte.

Pentru al doilea exemplu
Să considerăm a doua zi. Avem la dispoziție doar șinele de tren cu grad de periculozitate cel mult 3, așa că așezările de gări formate sunt: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13}, {9}, {10}, {11}, în total 4 așezări, pe care le numerotăm de la 1 la 4 în ordinea în care sunt scrise. Se observă că lungimea maximă a unui lanț pe care îl poate obține RAU-Gigel în modul descris în enunț este de 7 șine. De asemenea, se mai observă și că într-o soluție optimă acesta este mereu obligat să aleagă un lanț de lungime 5 din prima așezare (nu contează care din ele chiar dacă există mai multe), iar apoi poate alege oricare 2 „lanțuri” distincte din așezările rămase pentru că toate sunt formate dintr-un singur nod și au lungimea 0 (șine), RAU-Gigel formând astfel un lanț de lungime 7 în urma utilizării celor două șine primite adițional în această zi. Astfel, soluțiile optime sunt: {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, în număr de 3 (de remarcat din nou că „forma” unei soluții este dată de așezările din care s-au ales lanțurile, nu de gările / șinele din care este alcătuit lanțul final).

Problemă adăugată pe InfoAs de  Poza de profil a utilizatorului @concursuriOlimpiade și concursuri

Se încarcă…

Se încarcă…

Se încarcă…

Se încarcă…

Rezolvarea ta


							

Nu ești logat!

Loghează-te pentru a putea testa rezolvarea ta la această problemă.

Posibile greșeli

Am detectat următoarele posibile greșeli în codul tău. De regulă, aceste greșeli trec de compilare, însă au un comportament impredictibil în evaluarea codului (ducând astfel la punctaje mai mici).


  Setări editor

  Stil editor (CTRL + Shift + E)

  Atenție: Pe ecranele mici, schimbarea stilului editorului nu are niciun efect.


  Afișează confetti

  De ce nu iau 100 de puncte?

  Răspuns greșit

  Dacă răspunsul tău la un test este 100% corect, dar totuși este marcat ca fiind greșit, poate fi din următoarele cauze:


  Afișezi și alte lucruri. De exemplu, dacă vrei să citești un număr de la tastatură, corect este cin >> n;, iar greșit este cout << "n="; cin >> n; – mai precis, nu afișa niciun mesaj când faci citirea, deoarece este considerat parte din răspuns. Asemănător și pentru afișare (doar răspunsul trebuie afișat, exact cum este specificat în cerință, nimic altceva).


  Nu dai o valoare de început unei variabile locale. În CodeBlocks, când rulezi un program, există posibilitatea ca variabilele declarate în int main() fără o valoare de început, de pildă int nr;, să le fie atribuite valoarea 0. Acest lucru nu este deloc garantat în majoritatea mediilor de programare, de regulă aceste variabile având valori aleatorii. Astfel, este indicat să dai o valoare implicită tuturor variabilelor pe care le declari în int main(), în special cele de contorizare: int nr = 0;.


  Nu afișezi unde trebuie. La această problemă, citirea și afișarea se realizează prin consolă. Poate citești și afișezi prin fișiere.


  Probleme cu memoria (în special la vectori sau matrici). De regulă, problemele de memorie dau fatal signal 11 (vezi mai jos pentru detalii). Însă, există posibilitatea să existe anumite erori mai subtile, care totuși dau răspuns greșit în ciuda faptului că este o problemă de memorie. Un exemplu ar fi, în anumite condiții, declararea unui vector int a[100]; și efectuarea diferitelor operații cu poziția a[100] a sa (vectorul are doar poziții de la 0 la 99, dar accesăm poziția 100).


  Caught fatal signal 11

  Probleme cu memoria (în special la vectori sau matrici). Această eroare apare când încerci să accesezi zone de memorie interzise, sau în general făcând lucruri dubioase cu memoria. Iată câteva exemple tipice:


  Depășești limita de memorie. Fiecare problemă are o limită de memorie, care, de regulă, este destul de generoasă. Există șansa să depășești totuși limita de memorie, fapt care duce la această eroare. Un exemplu ar fi ca, la o problemă cu limita impusă de 2 MB, să fie declarat un vector int a[1000000]; (cu un milion de elemente), care are aproximativ 3.81 MB.


  Caught fatal signal 4 / caught fatal signal 8

  Împarți un număr la zero. Această eroare apare doar dacă, undeva în cod, împarți la 0. Poate fi ori evident (ai scris n /= 0; în loc de n /= 10;, de exemplu), ori poate fi mai subtil (ai o variabilă x care, cumva, reușește să ia valoarea 0, și efectuezi n / x).


  Extragi rădăcina pătrată dintr-un număr negativ. Această eroare apare doar dacă, undeva în cod, aplici sqrt(n), unde n este un număr negativ. Poate fi ori evident (ai scris sqrt(-4); în loc de sqrt(4);, de exemplu), ori poate fi mai subtil (ai o variabilă x care, cumva, reușește să ia o valoare negativă, și efectuezi sqrt(x)).


  Eroare de compilare (E.C.)

  Codul tău conține o eroare de scriere. Nu am apucat să îți testăm codul, deoarece acesta conține o greșeală – sub mesajul Eroare de compilare se află o explicație unde poți să vezi exact pe ce linii ai erori. Cel mai probabil ai uitat să pui un ; (punct și virgulă) pe undeva, sau ai uitat să incluzi o bibliotecă.


  Altă eroare

  Dacă ați întâmpinat altă eroare, ne puteți informa pe formularul de feedback.

  Înainte să continui…

  Urmează să rezolvi prima ta problemă pe InfoAs! Asigură-te că nu afișezi niciun alt mesaj decât ceea ce îți cere problema, altfel, vei obține răspuns greșit. De pildă:

  Iconita warning Nu trebuie afișat mesajul "Suma este "! Se vor obține 0 puncte, pentru răspuns greșit.

  cout << "Suma este " << s;

  Iconita bine Afișarea este corectă.

  cout << s;