Contact și feedback

Nu obții 100 de puncte sau ai nelămuriri în privința problemelor? Scrie-mi pe Instagram.


Ai găsit o greșeală, vrei să raportezi un utilizator sau vrei să comunici altceva? Folosește formularul de contact.


Vrei să ne transmiți o părere despre platformă? Folosește formularul de feedback.

Shortcuturi

Folosește următoarele shortcuturi pentru a naviga mai ușor pe platformă.

Generale

Meniu shortcuturi?
Căutare probleme sau utilizatori/
Navigare printre rezultatele căutării↑, ↓
Meniu de contact și feedbackCTRL + Shift + F
Ieșire din meniuriEsc

Editor probleme

Setări editorCTRL + Shift + S
Schimbare stil editorCTRL + Shift + E
Șabloane de codCTRL + Shift + 1/2/3
Golire editorCTRL + Shift + 4

Codul ASCII (tabel complet)

Pentru calculatoare, informațiile se memorează în biți (0 și 1). Astfel, memorarea numerelor este simplă, însă pentru a memora cu ușurință caractere (litere, cifre sau alte simboluri) în 0 și 1 a apărut un tabel standardizat numit ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

Ce sunt codurile ASCII?

Prin intermediul codurilor ASCII, fiecărui caracter i s-a atribuit câte un număr unic, astfel, un text poate fi reprezentat ușor în binar.

Tabelul ASCII

Iată tabelul ASCII cu primele 128 de valori:

Imagine cu tabelul ASCII

Alte informații

Iată niște informații utile despre codurile ASCII.

Câte coduri ASCII există?

Inițial, tabelul ASCII cuprindea 128 de caractere: primul caracter avea codul 0, al doilea avea codul 1 și așa mai departe, ultimul având codul 127. Desigur, numărul de coduri era foarte limitat, astfel că s-a decis să se includă doar caracterele strict necesare: litere ale alfabetului englez, cifre (0 spre 9) și câteva simboluri comune (simboluri de pe tastatură precum semne de punctuație, operații matematice sau paranteze). Astfel, o mulțime de caractere nu au putut fi incluse, precum litere ale altor alfabete (incluzând diacriticile ă, â, î, ș, ț, Ă, Â, Î, Ș, Ț, sau alfabete nelatine — chirilic, ebraic, chinez, arab sau altele).

Cu toate acestea, au apărut alte standarde noi (care au o paletă mai largă de caractere disponibile), astfel permițând folosirea mai multor caractere. Printre acestea se numără:

 • Codul ASCII Extins: pe lângă cele 128 de caractere, s-au mai adăugat alte 128 (pentru un total de 256); acestea cuprind mai multe simboluri, cum ar fi cele monetare, sau câteva diacritice;
 • Codul Unicode: cel utilizat de majoritatea sistemelor de calcul, Unicode conține peste 140.000 de caractere unice, incluzând emoji-uri, mai multe alfabete și multe altele; standardul Unicode se actualizează aproximativ anual.

Clasarea caracterelor ASCII

Tabelul ASCII Standard conține 128 de caractere ce se pot clasifica astfel:

 • caractere neimprimabile sau de control (cu codurile între 0 și 31 inclusiv și 127): aceste caractere nu sunt vizibile, însă au rol în formatare sau transmiterea datelor; dintre aceste caractere, cele mai utilizate sunt următoarele:
  • caracterul nul (\0) — cu codul ASCII 0, caracterul nul reprezintă finalul unui șir de caractere;
  • caracterul new line/line feed (\n) — cu codul ASCII 10, caracterul new line reprezintă trecerea la un rând nou (spre exemplu, în fișiere sau pe consolă).
 • caractere imprimabile (cu codurile între 32 și 126 inclusiv): aceste caractere sunt vizibile, fiind reprezentabile; printre acestea se numără:
  • literele mari: A, B, C, …, Z — acestea au codurile ASCII în ordine: 65, 66, 67, …, 90;
  • literele mici: a, b, c, …, z — acestea au codurile ASCII în ordine: 97, 98, 99, …, 122;
  • cifre: 0, 1, 2, … 9 — acestea au codurile ASCII în ordine: 48, 49, 50, …, 57.
   • Atenție: cifrele 0, …, 9 nu trebuie confundate cu caracterele! Caracterul '0', spre exemplu, are codul ASCII 48, nu 0;
  • semne de punctuație: . , : ; ! ? ' ";
  • operații aritmetice: + - * / = ( ) { } [ ];
  • alte caractere: spațiu, @ # % ^ & _ și altele.

Alte observații

 1. Codurile ASCII ale caracterelor asemănătoare sunt de regulă consecutive:
  1. Litere mari: caracterul A are codul ASCII 65, caracterul B are codul ASCII 66, și așa mai departe;
  2. Litere mici: caracterul a are codul ASCII 97, caracterul b are codul ASCII 98, și așa mai departe;
  3. Cifre: caracterul 0 are codul ASCII 48, caracterul 1 are codul ASCII 49, și așa mai departe;
 2. Caracterele literă mică diferă de cele literă mare: spre exemplu, caracterele a și A diferă;
 3. Pentru orice literă, varianta literă mică are codul ASCII cu 32 mai mare față de codul ASCII al variantei literă mare. Astfel, un caracter literă mare se poate transforma în literă mică adăugând valoarea 32: spre exemplu, 'A' + 32 = 65 + 32 = 97 = 'a';

Alte resurse sau bibliografie

Cuprinsul lecției

Se încarcă…

Citește și

Verificare număr prim în C++ (Clasa a IX-a)Recursivitate în C++Distanța dintre două puncte în C++Suma 1 + 2 + 3 + ... + N în C++Complexitatea unui algoritm (timp și spațiu) în C++Algoritm recursiv pentru căutare binară (clasa a X-a)Copiuțe: Cifrele unui numărMaximul și minimul a n valori în C++Instrucțiunea for (structuri repetitive)Ridicarea la putere în timp logaritmic în C++. Exponențiere rapidăIndicatorul lui Euler al numerelor de la 1 la N (Folosind ciurul lui Eratostene)Suma divizorilor unui număr în C++Câte numere naturale sunt într-un interval dat? (C++)Tipul struct în C++. Ce sunt structurile de date neomogenePointer în C++. Variabile de tipul char * (char steluță)Cel mai mic/mare divizor prim al numerelor de la 1 la N (Folosind ciurul lui Eratostene)Vectori de frecvență (de apariții) în C++Verifică dacă un bit de pe o anumită poziție este 1 sau 0 în C++Aria unui triunghi folosind coordonatele acestora în C++Aflarea sumei primelor N sume GaussCifra de control a unui numărAl N-lea termen Fibonacci în C++Cum să citești și să afișezi în fișiere în C++Numărul de apariții al unui număr într-un vector în C++Factorialul unui număr în C++Ce înseamnă endl în C++?Funcții în C++. Ce sunt subprogrameleCel mai mic număr cu suma cifrelor N în C++Oglinditul recursiv al unui număr în C++Inversarea unui vector în C++Comentarii în C++Transformarea unui număr din baza 2 în baza 10 în C++Verifică dacă un număr este par sau impar fără modulo în C++Căutare binară în C++Generarea șirului Fibonacci generalizat în C++Cum să calculezi instant 2 la puterea N în C++Cifra maximă și minimă a unui număr în C++Transformarea unei litere mici în literă mare în C++Vectorii în C++: citire și afișareCel mai semnificativ bit în C++Numărul de divizori al numerelor de la 1 la N (Folosind ciurul lui Eratostene)Ce este o funcție void în C++?Interschimbarea a două variabile în C++ (3 metode)Cel mai mare divizor comun (CMMDC) a două numere în C++Rădăcina cubică a unui număr în C++ (cube root)Aplicații cu ciurul lui Eratostene în C++: suma divizorilor, numărul divizorilorAfișarea divizorilor primi ai unui număr în C++Valoarea absolută (modulul) unui număr în C++Prima cifră a unui număr în C++Cum să afișezi partea întreagă a unui număr real în C++Suma numerelor naturale dintr-un interval dat în C++Numărul minim de peroane pentru o gară în C++Structuri repetitive (while, do while, for, etc)Verifică dacă un caracter este cifră în C++Șiruri de caractere în C++. Tot ce trebuie să știiCMMDC recursiv a două numere naturale în C++Verifică dacă trei puncte sunt coliniare C++Afișarea elementelor unui vector recursiv în C++Oglinditul unui număr în C++Mediana unui șir de valori în C++Maximul și minimul a două valori în C++Maximul și minimul unui vector în C++Interclasarea a doi vectori în C++Tipuri de date în C++: numere întregi, reale, caractere și alteleMateria pentru olimpiada de informatică - tot ce trebuie să știiNumărul permutărilor în C++ (formula permutărilor)CMMMC a două numere în C++ (cel mai mic multiplu comun)Verificare dacă un număr este palindrom în C++Instrucțiunea break (structuri repetitive)Do while vs while în C++ - Care e diferența?Cea mai lungă secvență de elemente crescătoare în C++Calculul combinărilor de n luate câte k (nCk) în C++Instrucțiunea continue (structuri repetitive)Verifică dacă un caracter este literă în C++Citește un șir de caractere cu spații în C++Instrucțiunea do while (structuri repetitive)Citirea și afișarea matricelor în C++Codul ASCII (tabel complet)Funcții predefinite în C++ (matematice, șiruri de caractere)Cel mai puțin semnificativ bit în C++Verifică dacă un număr dat este o putere de 2 în C++Numărul aranjamentelor în C++ (formula aranjamentelor)Al N-lea termen dintr-o progresie aritmeticăCifrele unui număr. Prelucrarea cifrelor unui număr în C++Verifică dacă un număr aparține șirului Fibonacci în C++Transformarea unei litere mari în literă mică în C++Ciurul lui Eratostene în C++Radicalul unui număr în C++ (rădăcina pătrată)Suma divizorilor numerelor de la 1 la N (Folosind ciurul lui Eratostene)Maximul și minimul a trei valori în C++Verificarea unui an bisect în C++Numere triunghiulare. Verificarea unui număr triunghiularVerifică dacă o literă este mică sau mare în C++Verifică dacă o literă este vocală în C++Matrice în C++. Declararea și parcurgerea tablourilor bidimensionaleOperații cu numere mari în C++ - Toate funcțiile explicateDivide et Impera (metodă de programare C++)Indicatorul lui Euler în C++Suma elementelor unui vector recursiv în C++Numărul de cifre ale factorialului unui numărȘirul lui Fibonacci în C++Află secolul unui an citit de la tastatură în C++Numărul combinărilor în C++ (formula combinărilor)Al N-lea termen dintr-o progresie geometricăCifra maximă a unui număr recursiv în C++Ce înseamnă variabilă globală și locală în C++?Inversarea unui șir de caractere în C++Bordarea unei matrice în C++Combinatorică în C++: permutări, aranjamente, combinări și alteleTransformarea unui număr din baza 10 în baza 2 în C++De ce cer unele probleme răspunsul modulo 666013 sau modulo 1.000.000.007?Aria și circumferința unui cerc în C++Instrucțiunea de decizie în C++: if, else, switch, caseMatrice Fibonacci - al n-lea termen Fibonacci în timp logaritmicMatrice pătratice în C++. Diagonala principală și secundarăSortare crescătoare recursivă în C++ - Merge sort și Bubble sortTutorial instalare CodeBlocks (ușor) - Introducere în informatică C++Verificare dacă șir de caractere este palindrom în C++Vectorii în C++: declarare și parcurgereInstrucțiunea while (structuri repetitive)Ce este o variabilă unsigned în C++?Numărul de divizori al unui număr în C++Cel mai frecvent element dintr-un șir în C++Numărul de divizori primi ai unui număr în C++

© Drepturi de autor

Echipa InfoAs își rezervă drepturile de autor pentru conținutul acestei pagini. Copierea conținutului fără acordul scris expres al InfoAs reprezintă o încălcare a Legii 8/1996 și va fi tratată ca atare.

Trimite lecția

Toată lecția

Doar videoclipul pe YouTube

Informatica devine ușoară cu InfoAs

Intră în cont