Contact și feedback

Nu obții 100 de puncte sau ai nelămuriri în privința problemelor? Scrie-mi pe Instagram.


Ai găsit o greșeală, vrei să raportezi un utilizator sau vrei să comunici altceva? Folosește formularul de contact.


Vrei să ne transmiți o părere despre platformă? Folosește formularul de feedback.

Shortcuturi

Folosește următoarele shortcuturi pentru a naviga mai ușor pe platformă.

Generale

Meniu shortcuturi?
Căutare probleme sau utilizatori/
Navigare printre rezultatele căutării↑, ↓
Meniu de contact și feedbackCTRL + Shift + F
Ieșire din meniuriEsc

Editor probleme

Setări editorCTRL + Shift + S
Schimbare stil editorCTRL + Shift + E
Șabloane de codCTRL + Shift + 1/2/3
Golire editorCTRL + Shift + 4

Cifrele unui număr. Prelucrarea cifrelor unui număr în C++

În această lecție vom învăța cum putem să manipulăm numere în limbaje precum C++, să extragem cifrele unui număr sau să formăm numere.

Când ne gândim la un număr, ne gândim la o înșiruire de cifre, având o semnificație clară: numărul 123 este alcătuit din trei cifre, în această ordine: 1, 2, 3. Însă, pentru un calculator, un număr este o valoare de sine stătătoare, cifrele sale neputând fi prelucrate individual.

Din fericire, însă, folosind diverse operații matematice putem să prelucrăm cifrele unui număr într-un mod ușor (și destul de intuitiv).

De regulă vom prelucra cifrele unui număr întreg — de tip int sau long long. Cu toate acestea, putem să extindem noțiunile și pentru alte tipuri, precum float sau double (deși poate fi mai periculos).

Descompunerea cifrelor

Luăm un număr ca un exemplu: 123. Să analizăm ce se întâmplă dacă împărțim la 10 (cu cât și rest):

 • 123 : 10 = 12 rest 3

Observăm două aspecte:

 • Restul acestei împărțiri, 3, este egal cu ultima cifră a numărului nostru inițial;
 • Câtul acestei împărțiri, 12, este egal cu numărul nostru inițial, cu ultima cifră tăiată.

În cod, pentru a găsi ultima cifră a unui număr vom apela n % 10, iar pentru a tăia ultima cifră dintr-un număr vom apela n = n / 10 (în exemplul de mai devreme, n = 123).

int n = 123;
int u = n % 10;
cout << u << "\n"; //Se va afișa 3
n /= 10;
cout << n << "\n"; //Se va afișa 12

Să extindem un pic mai mult această idee: vrem să găsim ultimele două cifre ale unui număr și numărul nostru fără aceste două cifre. În loc să aplicăm operația de împărțire și de rest la 10, vom împărți la 100: n % 100 va returna ultimele două cifre ale unui număr, iar n / 100 va returna numărul fără ultimele două cifre. De exemplu, pentru n = 123, ultimele două cifre sunt n % 100 = 23, iar numărul fără ultimele două cifre este n / 100 = 1.

Intuitiv putem deduce o formulă generalizată: pentru a găsi ultimele k cifre ale lui n, vom apela n % 10…0 (k cifre de 0), iar numărul fără ultimele k cifre ale lui n este n / 10…0 (de asemenea, k cifre de 0).

int n = 34931;
int ultimeleTreiCifre = n % 1000; //Trei cifre de 0
cout << ultimeleTreiCifre << "\n"; //Se va afișa 931
n /= 1000; //Trei cifre de 0
cout << n << "\n"; //Se va afișa 34

Aflarea cifrei zecilor, cifrei sutelor, …

Să zicem că vrem să extragem cumva doar cifra zecilor a unui număr n. Pentru asta, tăiem ultima cifră a numărului folosind n = n / 10, după care extragem ultima cifră a acestui nou număr (care reprezenta cifra zecilor în numărul inițial), folosind n = n % 10.

int n = 123;
n = n / 10; //n este acum 12
n = n % 10; //n este acum 2, adică cifra zecilor lui 123
cout << n << "\n";

Aceasta este varianta recomandată, deoarece, dacă vrem să aflăm cifra sutelor de exemplu, putem să îl împărțim pe n la 100 în loc de 10, tot restul codului rămânând la fel ca cel precedent — codul fiind astfel mai ușor de gestionat.

//Tot ce schimbăm este n / 10 → n / 100
int n = 34931;
n = n / 100; //n este acum 349
n = n % 10; //n este acum 9, adică cifra sutelor lui 34931
cout << n << "\n";

Determinarea cifrelor unui număr

Până acum am învățat următoarele:

 • Ultima cifră a lui n se poate obține aplicând n % 10;
 • Pentru a tăia ultima cifră din n putem aplica n = n / 10.

Vom deduce următorul lucru:

 • Dacă tăiem ultima cifră din n, când acesta are o singură cifră, atunci n devine egal cu 0. Asta se întâmplă deoarece, pentru un număr de o cifră, n : 10 = 0 rest n , așadar operația n / 10 este egală cu 0.

Folosind observația tocmai descoperită, ne dăm seama că putem să iterăm (parcurgem) cifrele unui număr astfel:

int n = 34931;
do {
  int u = n % 10; //Determinăm ultima cifră curentă a lui n
  cout << u << " "; //Prelucrăm ultima cifră a lui n: în acest caz, o afișăm
  n /= 10; //Tăiem ultima cifră a lui n
} while(n != 0); //Cât timp n mai are cifre (este diferit de 0)

Programul va afișa 1 3 9 4 3 — mai exact, cifrele lui n în ordine inversă.

Iată o animație care parcurge exemplul pas cu pas:

Variabilă Valoare
n 03344993311
u 34931
Consolă: 1 3 9 4 3

Când folosim while și când folosim do while?

Observăm că în exemplul de mai sus am folosit structura repetitivă de tip do while. Ca o reamintire:

Instrucțiunea while verifică condiția (în cazul nostru n != 0), după care execută codul dintre acolade. Instrucțiunea do while mai întâi execută codul dintre acolade, după care verifică condiția, executând încă odată codul dacă condiția mai este validă.

Să luăm cazul particular, când n = 0. Răspunsul la care ne-am aștepta ar fi 0, deoarece 0 are o singură cifră (0). Cu toate acestea, dacă am fi folosit while în loc de do while, ar fi verificat condiția mai întâi (n != 0), ar fi văzut că este falsă (deoarece n este egal cu 0) și nu ar fi executat codul dintre acolade, așadar nu ar fi afișat nimic. Folosind, în schimb, do while, codul ar fi executat (s-ar afișa 0), după care s-ar verifica dacă n este diferit de 0, după care s-ar opri.

Astfel, când folosim do while, codul va merge și pentru n = 0 și de aceea se recomandă folosirea structurii do while când lucrăm cu cifre. Acest caz particular este deseori nebăgat în seamă în lecții, însă este un aspect important ce trebuie reținut.

Construirea unui număr folosind cifre

Am învățat să descompunem un număr în cifre individuale, însă acum ne propunem să formăm un număr folosind cifre.

Construirea unui număr de la sfârșit la început

Să zicem că avem un număr n = 123 și ne propunem să adăugăm cifra 4 la coadă (formând numărul n = 1234). Observăm că dacă îl înmulțim pe n cu 10 și adunăm cifra 4, obținem numărul dorit:

int n = 123;
n *= 10; //n devine 1230
n += 4; //n devine 1234
//Puteam scrie și n = n * 10 + 4;
cout << n << "\n";

Practic, am făcut loc unei cifre noi mutând toate cifrele la stânga cu o poziție și am adăugat cifra dorită printr-o adunare.

Putem să aplicăm repetat acest algoritm: să zicem că vrem să formăm numărul 1234. Începem printr-un număr egal cu 0, după care adăugăm repetat cifrele la n:

int n = 0;
n = n * 10 + 1; //n devine 0 * 10 + 1 = 1
n = n * 10 + 2; //n devine 1 * 10 + 2 = 12
n = n * 10 + 3; //n devine 12 * 10 + 3 = 123
n = n * 10 + 4; //n devine 123 * 10 + 4 = 1234
cout << n << "\n";

Ca o generalizare, să zicem că ni se dau n cifre și trebuie să formăm numărul cu cele n cifre în ordinea dorită:

//Intrare: n = 5, cifrele: 3 4 9 3 1
//Ieșire: 34931
int n, nr = 0;
cin >> n;
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
  int cif;
  cin >> cif;
  nr = nr * 10 + cif;
}
cout << nr << "\n";

Construirea unui număr de la început la sfârșit

Să zicem că vrem să formăm un număr cu cifrele 1, 2, 3, 4, dar de data aceasta adăugând cifrele de la început spre sfârșit. Vom aborda astfel problema:

int n = 0;
n = 1 * 1 + n; //n devine 1 * 1 + 0 = 1
n = 2 * 10 + n; //n devine 2 * 10 + 1 = 21
n = 3 * 100 + n; //n devine 3 * 100 + 21 = 321
n = 4 * 1000 + n; //n devine 4 * 1000 + 321 = 4321
cout << n << "\n";

Observăm că atunci când vrem să adăugăm o cifră nouă la n, practic adăugăm valoarea cifrei, înmulțită cu o putere de a lui 10 în funcție de numărul de cifre ale lui n.

Ca o generalizare, să zicem că ni se dau n cifre și trebuie să formăm numărul cu cele n cifre, adăugând fiecare cifră la început. Vom crea o valoare auxiliară p, inițial egală cu 1 și la fiecare pas înmulțită cu 10, reprezentând valoarea putere de 10 pe care am menționat-o mai devreme.

//Intrare: n = 5, cifrele: 1 3 9 4 3
//Ieșire: 34931
int n, nr = 0, p = 1;
cin >> n;
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
  int cif;
  cin >> cif;
  nr = cif * p + nr;
  p *= 10;
}
cout << nr << "\n";

Probleme rezolvate

Iată câteva aplicații, împreună cu rezolvări.

Numărul de cifre

Dându-se un număr natural n, să se determine numărul de cifre ale sale. Testează-ți rezolvarea pe această pagină.

Exemple: Pentru n = 328, rezultatul va fi 3, iar pentru n = 0, rezultatul va fi 1.

Rezolvare: Iterăm printre cifrele lui n folosind o structură repetitivă de tip do while (vezi mai sus de ce nu una de tip while), la fiecare pas incrementând cu 1 o variabilă care reține numărul de cifre.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n, nrcif = 0;
  cin >> n;
  do {
    nrcif++;
    n /= 10;
  } while(n != 0);
  cout << nrcif;
  return 0;
}

Suma cifrelor

Dându-se un număr natural n, să se determine suma cifrelor sale. Testează-ți rezolvarea pe această pagină.

Exemple: Pentru n = 328, rezultatul va fi 3 + 2 + 8 = 13, iar pentru n = 0, rezultatul va fi 0.

Rezolvare: Iterăm printre cifrele lui n folosind o structură repetitivă de tip do while (vezi mai sus de ce nu una de tip while), la fiecare pas incrementând cu cifra curentă o variabilă care reține numărul de cifre.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n, sumcif = 0;
  cin >> n;
  do {
    int u = n % 10;
    sumcif += u;
    n /= 10;
  } while(n != 0);
  cout << sumcif;
  return 0;
}

Oglinditul unui număr

Dându-se un număr natural n, să se determine răsturnatul (sau oglinditul) numărului. Testează-ți rezolvarea pe această pagină.

Exemple: Pentru n = 328, rezultatul va fi 823, iar pentru n = 0, rezultatul va fi 0.

Rezolvare: Iterăm printre cifrele lui n folosind o structură repetitivă de tip do while (vezi mai sus de ce nu una de tip while). În timp ce luăm și ștergem cifrele lui n, construim în paralel un nou număr, care va reține la final oglinditul.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n, oglindit = 0;
  cin >> n;
  do {
    int u = n % 10;
    oglindit = oglindit * 10 + u;
    n /= 10;
  } while(n != 0);
  cout << oglindit << "\n";
  return 0;
}

Exerciții propuse

Completează următoarele secvențe de cod:

Să se afișeze a treia cifră a numărului n:

int n = 32419;
cout << (n / ???) % 10 << "\n"; //4

Să se calculeze produsul cifrelor numărului n:

int n, p = ???;
cin >> n;
do {
  int u = n % 10;
  p *= u;
  n /= 10;
} while(n != 0);
cout << p << "\n";

Să se adauge la coada lui n cifra 4:

int n = 123;
n = n * ??? + 4;
cout << n << "\n"; //1234

Probleme propuse

# Problemă Dificultate
40. Inlocuire cifre Ușoară (2 )
727. Indicatorul lui Euler Medie (4 )
300. Socant Grea (8 )
779. Razboi intergalactic Grea (8 )
252. Cifra minima para Ușoară (2 )
Vrei mai multe probleme? Pe această pagină găsești întreaga listă de probleme propuse.

Bibliografie sau alte resurse

Dacă aveți nevoie vreodată doar de formulele din această lecție, puteți să vizionați copiuțele pentru cifrele unui număr.

Cuprinsul lecției

Se încarcă…

Citește și

Numărul de cifre ale factorialului unui numărValoarea absolută (modulul) unui număr în C++Cum să afișezi partea întreagă a unui număr real în C++Comentarii în C++Matrice pătratice în C++. Diagonala principală și secundarăStructuri repetitive (while, do while, for, etc)Operații cu numere mari în C++ - Toate funcțiile explicateCel mai semnificativ bit în C++Cel mai mic număr cu suma cifrelor N în C++Cel mai frecvent element dintr-un șir în C++Copiuțe: Cifrele unui numărVerifică dacă un număr aparține șirului Fibonacci în C++Verifică dacă un număr este par sau impar fără modulo în C++Interschimbarea a două variabile în C++ (3 metode)Al N-lea termen Fibonacci în C++Verificare dacă șir de caractere este palindrom în C++Numărul aranjamentelor în C++ (formula aranjamentelor)Do while vs while în C++ - Care e diferența?Instrucțiunea de decizie în C++: if, else, switch, caseNumărul de apariții al unui număr într-un vector în C++Maximul și minimul a două valori în C++Transformarea unei litere mari în literă mică în C++Instrucțiunea break (structuri repetitive)Numărul de divizori al unui număr în C++Oglinditul recursiv al unui număr în C++Cum să citești și să afișezi în fișiere în C++Aflarea sumei primelor N sume GaussInstrucțiunea for (structuri repetitive)Sortare crescătoare recursivă în C++ - Merge sort și Bubble sortAlgoritm recursiv pentru căutare binară (clasa a X-a)Complexitatea unui algoritm (timp și spațiu) în C++Distanța dintre două puncte în C++Matrice în C++. Declararea și parcurgerea tablourilor bidimensionaleTipul struct în C++. Ce sunt structurile de date neomogeneCitirea și afișarea matricelor în C++Verifică dacă un caracter este literă în C++Transformarea unui număr din baza 10 în baza 2 în C++Tipuri de date în C++: numere întregi, reale, caractere și alteleDe ce cer unele probleme răspunsul modulo 666013 sau modulo 1.000.000.007?Transformarea unei litere mici în literă mare în C++Numărul combinărilor în C++ (formula combinărilor)Radicalul unui număr în C++ (rădăcina pătrată)Instrucțiunea continue (structuri repetitive)Suma divizorilor numerelor de la 1 la N (Folosind ciurul lui Eratostene)CMMDC recursiv a două numere naturale în C++Suma 1 + 2 + 3 + ... + N în C++Suma divizorilor unui număr în C++Divide et Impera (metodă de programare C++)CMMMC a două numere în C++ (cel mai mic multiplu comun)Inversarea unui vector în C++Cifrele unui număr. Prelucrarea cifrelor unui număr în C++Aria unui triunghi folosind coordonatele acestora în C++Al N-lea termen dintr-o progresie aritmeticăVerifică dacă o literă este vocală în C++Maximul și minimul unui vector în C++Matrice Fibonacci - al n-lea termen Fibonacci în timp logaritmicFactorialul unui număr în C++Aplicații cu ciurul lui Eratostene în C++: suma divizorilor, numărul divizorilorCel mai puțin semnificativ bit în C++Ce înseamnă endl în C++?Verifică dacă un bit de pe o anumită poziție este 1 sau 0 în C++Afișarea divizorilor primi ai unui număr în C++Rădăcina cubică a unui număr în C++ (cube root)Funcții în C++. Ce sunt subprogrameleCe înseamnă variabilă globală și locală în C++?Ce este o funcție void în C++?Maximul și minimul a n valori în C++Tutorial instalare CodeBlocks (ușor) - Introducere în informatică C++Verificare număr prim în C++ (Clasa a IX-a)Al N-lea termen dintr-o progresie geometricăVerifică dacă o literă este mică sau mare în C++Generarea șirului Fibonacci generalizat în C++Verifică dacă trei puncte sunt coliniare C++Oglinditul unui număr în C++Interclasarea a doi vectori în C++Suma elementelor unui vector recursiv în C++Instrucțiunea do while (structuri repetitive)Câte numere naturale sunt într-un interval dat? (C++)Mediana unui șir de valori în C++Verifică dacă un număr dat este o putere de 2 în C++Cel mai mare divizor comun (CMMDC) a două numere în C++Cea mai lungă secvență de elemente crescătoare în C++Cifra maximă a unui număr recursiv în C++Numărul de divizori al numerelor de la 1 la N (Folosind ciurul lui Eratostene)Transformarea unui număr din baza 2 în baza 10 în C++Verificarea unui an bisect în C++Ciurul lui Eratostene în C++Vectori de frecvență (de apariții) în C++Verificare dacă un număr este palindrom în C++Verifică dacă un caracter este cifră în C++Șiruri de caractere în C++. Tot ce trebuie să știiMateria pentru olimpiada de informatică - tot ce trebuie să știiNumărul de divizori primi ai unui număr în C++Vectorii în C++: declarare și parcurgereȘirul lui Fibonacci în C++Aria și circumferința unui cerc în C++Vectorii în C++: citire și afișareInversarea unui șir de caractere în C++Maximul și minimul a trei valori în C++Căutare binară în C++Combinatorică în C++: permutări, aranjamente, combinări și alteleRecursivitate în C++Cum să calculezi instant 2 la puterea N în C++Indicatorul lui Euler în C++Află secolul unui an citit de la tastatură în C++Suma numerelor naturale dintr-un interval dat în C++Afișarea elementelor unui vector recursiv în C++Cel mai mic/mare divizor prim al numerelor de la 1 la N (Folosind ciurul lui Eratostene)Cifra de control a unui numărNumărul permutărilor în C++ (formula permutărilor)Indicatorul lui Euler al numerelor de la 1 la N (Folosind ciurul lui Eratostene)Citește un șir de caractere cu spații în C++Ridicarea la putere în timp logaritmic în C++. Exponențiere rapidăCodul ASCII (tabel complet)Bordarea unei matrice în C++Pointer în C++. Variabile de tipul char * (char steluță)Prima cifră a unui număr în C++Funcții predefinite în C++ (matematice, șiruri de caractere)Instrucțiunea while (structuri repetitive)Calculul combinărilor de n luate câte k (nCk) în C++Ce este o variabilă unsigned în C++?Numere triunghiulare. Verificarea unui număr triunghiularCifra maximă și minimă a unui număr în C++Numărul minim de peroane pentru o gară în C++

© Drepturi de autor

Echipa InfoAs își rezervă drepturile de autor pentru conținutul acestei pagini. Copierea conținutului fără acordul scris expres al InfoAs reprezintă o încălcare a Legii 8/1996 și va fi tratată ca atare.

Trimite lecția

Toată lecția

Doar videoclipul pe YouTube

Informatica devine ușoară cu InfoAs

Intră în cont